Emu64.pl

Świat komputerów Commodore 64

Karta dźwiękowa Commodore 64

LSE Library, Flickr.com

Układ dźwiękowy komputera Commodore 64 to tak zwany SID, czyli Sound Interface Device. Ten jednoukładowy, trzygłosowy syntezator muzyczny, został zaprojektowany na początku lat osiemdziesiątych przez Roberta Yanessa. Układ ten produkowany przez firmę MOS Technology, był generatorem dźwięku w takich komputerach ośmiobitowych jak właśnie Commodore 64, ale również w Commodore 128 i Commodore CBM-II.

Cechy charakterystyczne układu SID

Układ składał się z trzech oscylatorów, które mogły tworzyć cztery różne przebiegi. Układ umożliwiał wybór jednej spośród czterech kształtów fali- prostokątnej ze zmiennym wypełnieniem, szumu, fali piłokształtnej i trójkątnej. Co ciekawe, w nowszej wersji SID fale mogły się ze sobą łączyć. Układ zawierał również po trzy generatory obwiedni dźwięku i tyle samo modulatorów amplitudy. Owe obwiednie dźwięku to nic innego jak zapis cyfrowy amplitudy dźwięku, który odzwierciedla brzmienie prawdziwych instrumentów muzycznych. U układzie SID przyjęło się stosować określenie ADSR, gdzie A to „attack” czyli narastanie, D to „decay” czyli opadanie, S to „sustain” czyli amplituda wybrzmiewania i ostanie R, czyli „release” jako wybrzmiewanie końcowe. Każdy z tych czterech parametrów mógł przyjmować jedną z szesnastu wartości. Charakterystyczne było również występowanie jednego programowalnego filtra o uniwersalnych właściwościach. Wewnętrzna struktura układu SID pozwalała na modulację kołową i wzajemną synchronizację oscylatorów. Wejście dla sygnałów audio pochodzących z zewnątrz pozwalało na ostateczne miksowanie z sygnałami pochodzącymi z wewnętrznych generatorów.

Zalety systemu SID

Zaletą możliwości generowania fali prostokątnej ze zmiennym wypełnieniem było powstawanie charakterystycznego brzmienia w muzyce tworzonej przy pomocy komputera. Chociaż układ SID nie dawał możliwości generowania fali sinusoidalne to w praktyce dało się ją jednak uzyskać, poprzez nałożenie filtra dolnoprzepustowego na falę prostokątną z wypełnieniem 50 %.

Comments are currently closed.